เงื่อนไขการใช้บริการ

นี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและร้าน SC Time Online ( หรือ "เรา")

โปรดอ่านข้อตกลงเหล่านี้อย่างระมัดระวัง การสร้างบัญชีกับ SC TIME ONLINE 

หรือใช้บริการจะมีความหมายที่คุณได้อ่านเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงใบอนุญาตเหล่านี้ และเงื่อนไขการใช้บริการ (เหล่านี้ "ข้อตกลง")

และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงเหล่านี้คุณอาจจะไม่ใช้บริการ

เงื่อนไขเหล่านี้มีขอบเขตการรับประกันและบทบัญญัติอื่น ๆ ที่จำกัดความรับผิดของ SC TIME ONLINE โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ในสิ่งทั้งปวง1. รายละเอียดการให้บริการและการประยุกต์ใช้


บริการดำเนินการโดย SC TIME ONLINE บริการรวมถึงเว็บไซต์ที่ให้คุณสามารถที่จะสั่งซื้อสมัครและได้รับการจัดส่งของนาฬิกาและสินค้าอื่น ๆ 

ตามที่กำหนดโดย SC TIME ONLINE จากเวลาเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ (รวมเรียกว่า "สินค้า") และมีสินค้าส่งมอบให้กับคุณ

แอพลิเคชันเป็นโปรแกรมสั่งซื้อสินค้าและ ในการใช้งาน SC TIME ONLINE และอุปกรณ์อื่น ๆ

ที่ได้รับอนุญาตโดย SC TIME ONLINE เรื่องทั้งหมดให้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้2. บัญชีของคุณ


ส่วนหนึ่งในการให้บริการนี​​ใช้ได้เฉพาะกับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนกับและได้รับรหัสผ่านจาก SC TIME ONLINE โดยการลงทะเบียนกับ SC TIME ONLINE

คุณรับรองว่าคุณจะอยู่ที่อย่างน้อย 18 ปี ท่านไม่สามารถให้หรือใช้รหัสผ่านที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลอื่น ๆ ของคนอื่น

คุณตกลงที่จะให้ความจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวเองเมื่อคุณลงทะเบียนกับสิ่งพิมพ์หรือสั่งซื้อจาก SC TIME ONLINE

และเพื่อรักษาและทันทีที่ปรับปรุงข้อมูลที่จะให้มันเป็นจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์

คุณมีความรับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของคุณและสำหรับการ จำกัด

การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณและคุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณรวมถึงการเลือกและการ

ใช้เนื้อหาและบริการทั้งหมด3. ผู้ใช้ดำเนินการและข้อ จำกัด


คุณสามารถใช้บริการและการประยุกต์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามข้อตกลงเหล่านี้กฎปฏิบัติการใด ๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดย

SC TIME ONLINE ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการยกเลิกบัญชีหรือยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตลอดเวลาในดุลยพินิจของตนรวมถึง แต่ไม่ จำกัด

เพียงขึ้นอยู่กับกิจกรรมโดยสมาชิกใด ๆ ในการละเมิดข้อตกลงเหล่านี้หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ

เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะคุณอาจจะไม่ขายให้เช่าให้เช่าแจกจ่ายออกอากาศใบอนุญาตหรือกำหนดสิทธิใด ๆ

ในการพิมพ์หรือส่วนของมันต่อบุคคลที่สามใด ๆ และคุณไม่สามารถลบข้อความที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือฉลากบนสิ่งพิมพ์ .

นอกจากนี้คุณอาจไม่ได้และคุณจะไม่สนับสนุนให้ความช่วยเหลือหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดที่จะข้ามปรับเปลี่ยนความพ่ายแพ้หรือหลีกเลี่ยงการรักษา

ความปลอดภัยที่ปกป้องสิ่งพิมพ์ แอพลิเคชันได้รับใบอนุญาตไม่ได้ขายและใบอนุญาตดังกล่าวไม่เป็น แต่เพียงผู้เดียว4. การปรับปรุงอัตโนมัติ


เพื่อที่จะให้แอพลิเคชันของคุณขึ้นไปวันที่ SC TIME ONLINE โดยอัตโนมัติอาจให้แอพลิเคชันของคุณมีการปรับปรุง / อัพเกรด5. ค่าใช้จ่ายไร้สาย


ฟังก์ชั่นการบริการบางอย่างจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลและผู้ให้บริการการเข้าถึงข้อมูลสำหรับอุปกรณ์มือถือของคุณอาจคิดค่าธรรมเนียมการเข้าถึงข้อมูล

ในการเชื่อมต่อกับการใช้บริการ คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ที่คุณต้องเสีย6. ทรัพย์สินทางปัญญา


เนื้อหาทั้งหมดรวมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการเช่นข้อความกราฟิกโลโก้ปุ่มไอคอนภาพเช่นเดียวกับการรวบรวมมันและซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้บนเว็บไซต์

นี้เป็นทรัพย์สินของ SC TIME ONLINE หรือซัพพลายเออร์และการป้องกันโดยไทยและ กฎหมายต่างประเทศรวมถึง แต่ไม่ จำกัด

เพียงลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิความเป็นเจ้าของ คุณตกลงที่จะสังเกตและปฏิบัติตามลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ

ตำนานหร​​ือข้อ จำกัด อื่น ๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหาใด ๆ ดังกล่าวและจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

แต่ละบุคคลที่สามผู้ให้บริการเนื้อหาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหาเดิมมันรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงในสินค้าส่งหรือทำอย่างอื่นที่มีให้คุณผ่านทางบริการ

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของถูกต้องตามกฎหมายที่ตีพิมพ์คุณรับทราบว่าคุณไม่ได้รับสิทธิการเป็นเจ้าของใด ๆ

โดยการดาวน์โหลดหรือซื้อสินค้าเข้าถึงได้ผ่านทางบริการ

ยกเว้นตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตตามคุณสมบัติของบริการและซอฟต์แวร์ SC TIME ONLINE

อ่านที่คุณไม่สามารถแก้ไขวิศวกรกลับเผยแพร่ส่ง, การแสดง, การมีส่วนร่วมในการถ่ายโอนหรือขายสร้างผลงานต่อเนื่องมาจากหรือในทางใดทางหนึ่ง

ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือให้แก่บุคคลที่สามเนื้อหาของเว็บไซต์สิ่งพิมพ์หรือส่วนหนึ่งของพวกเขาใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก SC TIME ONLINE

และเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว เราไม่ได้ให้คุณใบอนุญาตใด ๆ หรือโดยนัยเพื่อทรัพย์สินทางปัญญาของ SC TIME ONLINE

หรือออกใบอนุญาตของเรายกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งตามข้อตกลงเหล่านี้7. เนื้อหาของบุคคลที่สาม


SC TIME ONLINE เป็นผู้จัดจำหน่าย (ไม่เผยแพร่) สินค้า ดังนั้นเราไม่มีการควบคุม ความเห็นใด ๆ

คำแนะนำในงบบริการข้อเสนอหรือข้อมูลอื่น ๆ

หรือเนื้อหาที่แสดงหรือทำใช้ได้โดยบุคคลที่สามรวมทั้งผู้ที่ทำในสินค้าที่นำเสนอโดยบริการที่เป็นของผู้เขียนนั้น (s) หรือผู้เผยแพร่ (s) และไม่ได้ของ

SC TIME ONLINE  SC TIME ONLINE ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนหรือประโยชน์ของสินค้าใด ๆ หรือเราจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อมั่นของคุณกับข้อมูลที่ได้รับผ่านบริการหรือจากสินค้า

บริการอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆทางอินเตอร์เน็ตและทรัพยากรบุคคลที่สาม SC TIME ONLINE ไม่รับผิดชอบใด ๆ

หรือความรับผิดสำหรับการสื่อสารหรือวัสดุที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว การเชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น

คุณจะต้องรับผิดชอบสำหรับการทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่อาจมีผลเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมหรือสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม8. การปรับเปลี่ยนบริการ


เราขอสงวนสิทธิ์ในเวลาใด ๆ และจากเวลาที่จะแก้ไขหรือยุติเป็นการชั่วคราวหรือถาวรบริการ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) มีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณยอมรับว่า SC TIME ONLINE จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการปรับเปลี่ยนใด ๆ การระงับหรือยกเลิกการให้บริการ9. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน


บริการและสินค้าทั้งหมดมีไว้ใน "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีอยู่" SC TIME ONLINE, บริษัท ในเครือ, ซัพพลายเออร์,

ใบอนุญาตและตัวแทนชัดแจ้งปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดของใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด

เพียงการรับประกันของสินค้าความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ, ความถูกต้อง, ความบันเทิงเงียบสงบและไม่ละเมิด โดยไม่ จำกัด

ที่กล่าวมาแล้วไม่ SC TIME ONLINE NOR บริษัท ในเครือ, ซัพพลายเออร์, ใบอนุญาตหรือตัวแทนทำให้การรับประกันใด ๆ (A)

บริการจะตรงตามความต้องการของคุณ (B) บริการจะไม่หยุดชะงักทันเวลาปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด ( C)

ข้อมูลที่ได้จากการใช้งานของบริการหรือว่าอาจจะถูกบรรจุ ในสินค้าจะถูกต้องและเชื่อถือได้หรือ (D)

คุณภาพของสินค้าหรือบริการใด ๆ จะตรงตามความคาดหวังของคุณ คุณจะต้อง รับผิดชอบ

สำหรับการได้รับและการบำรุงรักษาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ SC TIME ONLINE จะไม่รับผิดชอบต่อการไม่สามารถของคุณเพื่อดาวน์โหลดเนื้อหา วัสดุใด ๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับอื่นการใช้บริการที่จะทำดุลยพินิจของคุณเองและความเสี่ยงและคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ของคุณหรือการสูญเสียข้อมูลที่เกิดจากการดาวน์โหลดใด ๆ ของวัสดุดังกล่าว คำแนะนำหรือข้อมูลไม่ว่าจะวาจาหรือลายลักษณ์อักษรคุณได้รับจาก SC TIME ONLINE หรือผ่านหรือจากบริการจะก่อให้เกิดการรับประกันใด ๆ10. ข้อจำกัดความรับผิด


ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับไม่ SC TIME ONLINE NOR บริษัท ในเครือ,

ซัพพลายเออร์ออกใบอนุญาตหรือตัวแทนจะต้องรับผิดตามใด ๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องสำหรับการละเมิด 

ใด ๆ หรือโดยนัยรับประกันการละเมิดสัญญา, ความประมาทเลินเล่อหนี้สินที่เข้มงวดหรือทฤษฎีทางกฎหมายใด ๆ อื่น ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้บริการหรือสินค้า รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความเสียหายใด ๆ

ที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียผลกำไรรายได้จากข้อมูลหรือการใช้โปรแกรมหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องแม้ว่า SC TIME ONLINE

ได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ดังกล่าว ความเสียหาย ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยใช้กฎหมายความรับผิดรวมของ SC TIME ONLINE

สำหรับการเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการหรือสิ่งพิมพ์หรืออื่น ๆ จะ จำกัด อยู่ที่ค่าธรรมเนียมที่จ่ายโดยให้คุณ SC TIME ONLINE

ส่วนของการให้บริการหรือสิ่งพิมพ์ให้สูงขึ้นเพื่อ เรียกร้อง11. การชดใช้ค่าเสียหาย


คุณตกลงที่จะปกป้องป้องกันและระงับ SC TIME ONLINE อันตรายออกใบอนุญาตของซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการเนื้อหาใด ๆ

ของบุคคลที่สามและกรรมการของตนเจ้าหน้าที่พนักงานและตัวแทนจากความเรียกร้องทั้งหมดสูญเสียค่าใช้จ่ายความเสียหายและค่าใช้จ่ายรวมทั้ง

ค่าทนายความ, เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลมาจาก (ก) การใช้งานของบริการหรือสินค้า (ข) การละเมิดข้อตกลงเหล่านี้ของคุณหรือ (ค) ดำเนินการใด ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ (รวมถึงความประพฤติประมาทหรือผิดพลาด) โดยคุณหรือบุคคลอื่นใด การเข้าถึงบริการหรือสินค้าโดยใช้บัญชีของคุณ12.ารตรวจสอบ


SC TIME ONLINE สงวนสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการตรวจสอบการให้บริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎระเบียบปฏิบัติการใด ๆ

ที่จัดตั้งขึ้นโดย SC TIME ONLINE และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือการร้องขอของรัฐบาลที่ได้รับอนุญาต โดยไม่ จำกัด

ที่กล่าวมาแล้วเราขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใด ๆ ที่เราในดุลยพินิจของเราพบว่ามีการละเมิดบทบัญญัติของข้อตกลงฉบับนี้หรืออื่น ๆ

ที่ไม่เหมาะสมหรือผิดข้ออนุญาต SC TIME ONLINE13. การสิ้นสุด


สิทธิของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจาก SC TIME ONLINE

ถ้าคุณเชื่อว่ามีการละเมิดหรือกระทำโดยไม่ชอบด้วยตัวอักษรหรือจิตวิญญาณของข้อตกลงเหล่านี้

ในกรณีที่มีการเลิกจ้างดังกล่าวคุณจะต้องยุติการใช้งานของแอพลิเคชันและ SC TIME ONLINE

ทันทีอาจยกเลิกการเข้าถึงของคุณเพื่อให้บริการหรือการตีพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบและไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ความล้มเหลว

SC TIME ONLINE ที่จะยืนยันหรือบังคับใช้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดของคุณด้วยข้อตกลงนี้จะไม่เป็นการสละสิทธิใด ๆ ของมัน หมวดที่ 2, 4, 5, 6 และ 8 ถึง 16 จะอยู่รอดได้บอกเลิกข้อตกลงเหล่านี้14. เบ็ดเตล็ด


เงื่อนไขเหล่านี้และกฎระเบียบอื่น ๆ แนวทางใบอนุญาตและการสละสิทธิ์โพสต์บนเว็บไซต์ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง SC TIME ONLINE

และคุณที่เกี่ยวกับการใช้งานของบริการและแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้าเขียนหรือปากปล่าวทั้งหมดระหว่างเราที่เกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงฉบับนี้

ข้อตกลงเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยกฎเกณฑ์และกฎหมายของประเทศไทย15. แจ้งการเปลี่ยนแปลง


เมื่อเวลาผ่านไป, SC TIME ONLINE อาจแก้ไขข้อตกลงเหล่านี้เพื่อให้พวกเขาได้ถึงวันที่ SC TIME ONLINE ผลิตภัณฑ์และบริการ

โปรดดูรายละเอียดในเว็บไซต์เป็นระยะ ๆ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ วันที่อัปเดตครั้งแรกที่เขียนข้างต้นจะใช้ในการแจ้งเตือนให้คุณปรับเปลี่ยนล่าสุด

การเข้าถึงหรือการใช้บริการดังกล่าวภายหลังจากการปรับปรุงของคุณจะมีความหมายของคุณยินยอมที่จะผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว16. ข้อมูลการติดต่อ


SC TIME ONLINE

โทร (094) 602-6668

อีเมล์ sc.timeonline@gmail.com

www.sc-timeonline.com